Leczenie farmakologiczne

image

Sposób leczenia zależy od wielu czynników i jest ściśle związane z postawionym rozpoznaniem. Jeżeli obecny problem znajduje się w fazie ostrej i pojawił się w ostatnich kilku dniach, bądź też jest on bezpośrednim następstwem urazu możliwe, że będzie konieczne podanie środków farmakologicznych. W każdym przypadku, wspólnie ze specjalistą omówicie Państwo korzyści i negatywne skutki podawania leków i razem podejmiecie decyzję, czy stosować leczenie farmakologiczne, czy też z niego zrezygnować.

Istnieją sytuacje, gdzie brak podania odpowiednich leków może wiązać się z długoterminowymi konsekwencjami. Zawsze jednak, gdy nie ma takiej konieczności lub gdy można skorzystać z innych sposobów terapii, staramy się ograniczyć leczenie farmakologiczne do niezbędnego minimum.