Rajmund Tomczakowski

image

Rajmund Tomczakowski

Dyplomowany Terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go

Rajmund Tomczakowski - dyplomowany Terapeuta  Metody McKenzie’go, 2007-2022 - Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go. Kształcenie zawodowe rozpoczął od nauki w Medycznym Studium Fizjoterapii w Konstancinie-Jeziornej, które ukończył w 1992 roku. W tym samym roku, zarażony pasją do niesienia pomocy pacjentom, rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji warszawskiej AWF. Do momentu ich ukończenia w 1998 roku, skrystalizowały się ostatecznie jego zainteresowania związane z zagadnieniami schorzeń narządu ruchu. Efektem pogłębiania wiedzy w tym zakresie, było ukończenie licencjonowanych kursów Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth, P.N.F. oraz Metody McKenzie’go.

Po ukończeniu studiów pracował w kilku uznanych klinikach medycznych na terenie Warszawy.  Praktyka kliniczna szybko pozwoliła mu dostrzec olbrzymi potencjał diagnostyczno-terapeutyczny Metody McKenzie’go. Stało się to bodźcem do podjęcia studiów podyplomowych, organizowanych przez Międzynarodowy Instytut McKenzie’go w Nowej Zelandii. Znaczną ich część stanowił staż kliniczny w St. David’s Hospital w Austin w Stanach Zjednoczonych, a ich zwieńczeniem w 2003 roku był egzamin dyplomowy w Rzymie.

Dwu-letni staż instruktorski odbyty w 2007 roku, umożliwił mu uzyskanie licencji instruktora Metody McKenzie’go.

Od 2008 roku prowadzi indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną, która obecnie współtworzy sieć MDT Clinic. W celu zapewnienia kompleksowej opieki swoim pacjentom, współpracuje ze specjalistami z wielu dziedzin medycyny i wiodącymi ośrodkami diagnostyczno-leczniczymi na terenie kraju.

Od 2022 roku jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Nieustannie poszerza swoje zawodowe i dydaktyczne kwalifikacje związane z zagadnieniami diagnozowania i terapii schorzeń narządu ruchu, uczestnicząc jako słuchacz i prelegent w licznych konferencjach i kongresach poświęconych tej tematyce. Zdobytą wiedzę i wieloletnie doświadczenie kliniczne wykorzystał jako autor i współautor kilku publikacji naukowych.


Rajmund Tomczakowski MSc, Dip MDT, ukończył Medyczne Studium Fizjoterapii w Konstancinie-Jeziornej, a następnie studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Warszawie. W latach 1997–2004 uczestniczył w licencjonowanych kursach z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej, neuromobilizacji i terapii funkcjonalnej oraz odbył staże kliniczne organizowane przez ośrodki w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i w Polsce. Jest specjalistą w zakresie diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn.


Rajmund Tomczakowski, 2007 - 2022 Instruktor Metody McKenzie’go,  prowadzi na terenie kraju szkolenia kadry medycznej z zakresu diagnozowania i terapii schorzeń kręgosłupa i kończyn. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Prowadzi praktykę fizjoterapeutyczną.

  • Terapeuta Dyplomowany Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go
  • Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go (2007-2022)
  • Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
  • Studia podyplomowe z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii
  • Certyfikaty licencjonowanych kursów Ortopedycznej Terapii Manualnej, P.N.F i neuromobilizacji