Trakcja - wyciąg kręgosłupa

W przypadku niewielkiej liczby pacjentów, leczenie z wykorzystaniem ćwiczeń, a nawet precyzyjnych zabiegów terapii manualnej, może nie przynieść spodziewanych rezultatów. Brak korzystnych reakcji może dotyczyć w szczególności dwóch grup pacjentów. Do pierwszej należą pacjenci z przewlekle utrzymującymi się dolegliwościami, u których kumulujące się efekty przebytych wcześniej epizodów bólowych i upływ czasu, doprowadziły do zmian zwyrodnieniowych zawężających kanał kręgowy i/lub przestrzenie międzykręgowe. Do drugiej grupy należą chorzy zgłaszający się w chwili silnego zaostrzenia objawów. Okazuje się, że w tych wydawać by się mogło beznadziejnych przypadkach, trakcja kręgosłupa (wyciąg), może okazać się skutecznym elementem terapii. Ścisła kontrola specjalisty MDT, właściwie monitorującego reakcje objawów, gwarantuje bezpieczeństwo podczas stosowania tego typu zabiegów. Czas trwania trakcji zależny jest od odcinka kręgosłupa oraz reakcji objawów i oscyluje w granicach 15-25 minut.