Pierwsza wizyta

image

Pierwsza wizyta złożona jest z dwóch części, wywiadu i badania przedmiotowego. Przeprowadzenie ich zajmuje specjaliście MDT zwykle około 60 minut, dlatego musicie Państwo zarezerwować sobie niezbędną ilość czasu. Analiza informacji uzyskanych z wywiadu i badania przedmiotowego, pozwala finalnie na wybór indywidualnie dobranych zaleceń oraz optymalnej strategii postępowania.

Wywiad
Na pierwszej wizycie, będą Państwo pytani o szczegóły dotyczące występujących objawów. Terapeuta zbierze informacje dotyczące: 

Nie ma czym się stresować. To nie pacjent ma obowiązek poinformować o wszystkim, co może być ważne lub kluczowe do postawienia rozpoznania. To nasi specjaliści mają za zadanie stworzyć odpowiednią atmosferę sprzyjającą pacjentowi oraz tak zadawać pytania, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Badanie przedmiotowe
Staramy się, aby pacjent nie czuł się skrępowany. Czasami, na krótką chwilę, koniecznym będzie rozebranie się do bielizny osobistej. Staramy się jednak, ograniczać ten moment do niezbędnego minimum, tak aby badany czuł się komfortowo. W trakcie tej części badania specjalista przeprowadzi:

Badania obrazowe
Podstawowym warunkiem postawienia trafnej diagnozy i przeprowadzenia skutecznego leczenia, jest zebranie wywiadu i wykonanie badania przedmiotowego. Nie musicie więc Państwo mieć ze sobą badań obrazowych, takich jak RTG, Rezonans Magnetyczny czy Tomografia Komputerowa. W medycynie są one określane jako badania dodatkowe, uzupełniające, czy też pomocnicze. Nie należy ich zatem traktować jako podstawy, niezbędnej do ustalenia rozpoznania w sytuacji, gdy nie zachodzi podejrzenie, że przyczyną objawów jest poważny uraz lub inne poważne patologie. Co więcej, w przypadku schorzeń narządu ruchu badania te najczęściej nie są konieczne do ustalenia rozpoznania, a sugerowanie się nimi może wprowadzić specjalistę w błąd oraz niepotrzebnie wzbudzić niepokój pacjenta. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć w artykule „Kiedy wykonać badania obrazowe – informacje dla pacjenta”, umieszczonym w kąciku wiedzy. W przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba, specjalista MDT Clinic poinformuje o konieczności pogłębienia diagnostyki obrazowej. Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu badań wykonanych wcześniej, ważnym jest, aby przynieść je ze sobą do bezpośredniego wglądu na nośniku cyfrowym, wywołane na kliszy lub w formie wydruku o dobrej jakości. Zdarza się bowiem, że opisy tych badań są zbyt krótkie i szablonowe, a  w rzadkich przypadkach bywają wręcz niespójne i błędne.

Badania laboratoryjne i dokumentacja medyczna
Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu wykonanych wcześniej badań lub dokumentacji medycznej, możecie zabrać je ze sobą na wizytę . Nie należy się zbytnio stresować ich brakiem, ponieważ specjalista MDT będzie chciał zapoznać się z nimi tylko w niektórych przypadkach. Należą do nich sytuacje, gdy:

W przypadku wątpliwości możecie Państwo skontaktować się z nami przed planowaną wizytą. 

Ubiór na wizycie
Nie ma konieczności przychodzenia na pierwszą wizytę w specjalnym ubraniu. Możecie Państwo ubrać się w dowolny sposób, tak aby czuć się swobodnie. Należy zadbać jedynie o to, aby ubranie nie krępowało zbytnio ruchów w tych  obszarach ciała, które będą przedmiotem badania.